Hiển thị một kết quả duy nhất

Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh
 2 86 m² 28.9 tr/tháng
Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 2  83 m² 23 tr/tháng
Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 3 116.3 m² 6.5 tỷ
Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh
Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 142 m² 1.14 tỷ
Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 2 70 m 22.9 tr/tháng
Đã bàn giao - Giá: 2.25⁺ tỷ
Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Khởi công: 07/2014